Horoskop - Čo to je, pôvod a znamenia zverokruhu

Aj keď nie každý verí v astrológiu, každý vie niečo o svojej astrologickej schéme, ktorá odhaľuje ich znamenie. Táto mapa alebo diagram predstavujúci okrem iných bodov polohy Slnka, Mesiaca, planét; je to, čo nazývame horoskop. Je založená na zauhlení týchto bodov v presný čas danej udalosti, napríklad pri narodení človeka.

Na základe týchto údajov sa teda robí niekoľko typov symbolických analýz. To znamená, že prostredníctvom horoskopu ponúkajú informácie o živote človeka, ako sú osobnostné rysy, trendy a pozoruhodné udalosti.

Horoskop je grécke slovo odvodené od termínu „hodina“, čo znamená čas, a „skopos“, čo znamená „pozorovateľ“, čo možno definovať ako „zrkadlo hodiny“.

Na získanie úplnej interpretácie horoskopu človeka je potrebné analyzovať celý jeho rodný diagram. Toto sa deje od dátumu, času a miesta narodenia.

Aby sme to lepšie pochopili, dnes budeme vedieť niečo viac o tom, čo je horoskop, jeho pôvod a význam v astrológii.

Horoskop

Horoskop sa vo všeobecnosti používa na označenie interpretácie astrológa založenej na astrologickom systéme slnečnej energie. Týmto spôsobom je výklad založený iba na polohe slnka v presnom okamihu narodenia.

V horoskope teda symboly slúžia na predstavenie planét, znamení a geometrických spojení. Preto sú symboly akousi abecedou astrológie.

V rámci západnej astrológie je horoskop znázornený vo forme kruhového kolieska, ktoré obsahuje všetkých 12 znamení zverokruhu. Týmto spôsobom je astrológ schopný z grafu s uhlami a polohami hviezd zmapovať vzorce a určujúce faktory osobnosti a potrieb človeka.

Pôvod horoskopu

Koncept horoskopu je starý ako astrológia a pochádza z dávnych čias. V tom čase bolo medzi civilizáciami bežné hľadať odpovede na oblohu a hľadať jej vysvetlenie nebeských a pozemských udalostí.

A práve z týchto pozorovaní hviezd dosiahli starodávne civilizácie veľké objavy. Medzi nimi veľkosť planéty Zem, ročné obdobia a dokonca aj kalendár.

Mezopotámčania boli prvými ľuďmi, ktorí verili, že v skutočnosti môžu hviezdy ohlasovať ďalšie dôležité udalosti v živote človeka. Týmto spôsobom začali dávať do súvislosti pohyb hviezd s trvaním určitých pozemských udalostí. Týkalo sa to udalostí ako začiatok a koniec vojny, narodenie a smrť kráľov, okrem iných významných udalostí.

Tieto analýzy teda boli založené na experimentovaní a zaznamenávaní polohy, v ktorej sa hviezdy nachádzali v presnom okamihu, keď k takýmto udalostiam došlo. Potom sa odtiaľ začalo vytvárať horoskop, ktorý nie je ničím iným ako hodinovou mapou.

Spočiatku však bola táto mapa vyrobená iba pre kráľov a boli to Gréci, ktorí začali predávať horoskop. Až do 18. storočia tieto poznatky popularizovali britské noviny, ktoré ponúkali horoskopické relácie, aké poznáme dnes.

Znamenia zverokruhu

Koncept zverokruhu vznikol v Babylone ešte v druhom tisícročí pred naším letopočtom a bol neskôr ovplyvnený starogréckou, rímskou a tiež egyptskou kultúrou. Všetko to vzniklo spojením tradícií, v ktorých sa k 12 domom spájalo 12 symbolov zverokruhu. Okrem štyroch základných prvkov, a to zem, voda, oheň a vzduch.

Ako vieme, horoskop je tvorený 12 znameniami zverokruhu, ktoré na presný okamih tvoria mapu poradia znamení hviezdy. Sú teda usporiadané do kruhu.

Tento kruh zase uvažuje o planétach a ich postavení pred znameniami a ich aspektmi. Astrológ je teda schopný tieto informácie interpretovať a určiť osobnosť, charakter a udalosti v živote človeka.

Týmto spôsobom má každé z 12 znamení zverokruhu svoje vlastné vlastnosti, špecifické vlastnosti, silné a slabé stránky.

 • Baran - 21. marca až 20. apríla
 • Býk - 21. apríla až 20. mája
 • Blíženci - 21. mája až 20. júna
 • Rakovina - 21. júna až 22. júla
 • Lev - 23. júla až 22. augusta
 • Panna - 23. augusta až 22. septembra
 • Váhy - 23. september až 22. október
 • Škorpión - 23. októbra až 21. novembra
 • Strelec - 22. novembra až 21. decembra
 • Kozorožec - 22. decembra až 20. januára
 • Vodnár - 21. januára až 19. februára
 • Ryby - 20. februára až 20. marca

Astrológia

Horoskop je teda jednou zo základní astrológie. Preto sú pre astrológiu nebeské javy priamo spojené s ľudskou činnosťou. Preto jeho znaky slúžia ako reprezentácia určitých behaviorálnych charakteristík a osobnostných vlastností.

O pôvode astrológie je známe to, že sa datuje do 2. storočia nášho letopočtu. Túto informáciu prvýkrát popísal Ptolemaios vo svojej knihe Tetrabiblos. V skutočnosti to bolo z tejto knihy, že astrológia, ako ju poznáme dnes, sa rozšírila po celej Európe a na Blízkom východe v čase Rímskej ríše.

Tieto astrologické koncepcie a tradície teda zostali nedotknuté viac ako sedemnásť storočí. Niektoré zmeny však mali na základe neskorších objavov o planétach v slnečnej sústave.

A s rozmachom psychológie, biológie a astronómie sa zdiskreditovali základy astrológie. Je to preto, lebo tieto vedy priniesli nové perspektívy, kde ľudské vlastnosti nebolo možné určiť iba zrodom a polohou hviezd.

Takže všetko, o čom je dnes astrológia známa, je skôr formou povery, ako absolútnou pravdou.

Hlavné pojmy astrológie

Ako je vidieť doteraz, astrológia uvažuje o veľkej škále symbolov. Preto lepšie pochopíme, čo znamenajú hlavné pojmy, aby sme lepšie pochopili váš horoskop.

 • Slnečné znamenie : Slnečné znamenie definuje hlavné aspekty vašej osobnosti. Ako sú vlastnosti, silné a slabé stránky, túžby, poslanie atď. Je definovaná polohou slnka v presnom okamihu, keď sa človek narodil.
 • Mesačné znamenie : Už mesačné znamenie označuje polohu Mesiaca v okamihu narodenia. Toto znamenie diktuje spôsob, akým osoba okrem iného narába s vlastnými emóciami, pocitmi, citlivosťou, vzťahmi náklonnosti.
 • Vzostupné znamenie: Vzostupné znamenie je znamenie, ktoré predstavuje vlastnosti vášho vzhľadu a vlastnosti, ktoré sa prenášajú prirodzene. Preto by to bolo niečo ako „sociálny obraz“ človeka.
 •  Astrologická mapa: Nie je to nič iné ako astrologický obraz oblohy v presnom okamihu narodenia. Vychádza z toho, že sme schopní vysledovať profil osoby, ako sú vlastnosti, talent, trendy, vlohy atď. Okrem toho prostredníctvom grafu narodenia máme doplňujúce informácie, ako napríklad polohu planét, prvkov a domov.
 • Astrálne peklo: rozdelené na dva aspekty, obdobie a znamenie. Astrálnym peklom tohto obdobia je 30 dní, ktoré predchádzajú vašim narodeninám. Počas tejto fázy môže na ceste dôjsť k mnohým nepredvídaným udalostiam a kameňom. Už znamenie astrálneho pekla znamená znamenie, ktoré sa nemusí zhodovať s vaším, čo vedie k komplikovaným vzťahom.
 • Astrálny raj: tiež rozdelený na dva aspekty, astrálny raj obdobia, je fáza roka, v ktorej sú polohy slnka v piatom znamení. Preto sa vyznačuje obdobím mnohých dobrých vecí a prosperity. A znak astrálneho raja sa týka znamenia, na ktoré ste najviac naladení.

Ostatné horoskopy

Kvôli veľkej kultúrnej a náboženskej rozmanitosti vo svete existujú okrem západného aj ďalšie spôsoby analýzy horoskopu.

 • Aztécky horoskop: Je založený na pozíciách Slnka a Mesiaca. V aztéckom horoskope je celkovo 20 znamení predstavovaných zvieratami, zeleninou a posvätnými symbolmi. Sú to: Cipactli, krokodíl, Ehecatl, vietor, Calli, dom, Cuetzpallin, jašterica, Coatl, had, Miquiztli, smrť, Mazatl, jeleň, Tochtli, králik, Atl, voda, Itzcuintli, pes, opica Ozomahtli, lano Malinalli, trstina Acatl, ocelotl, jaguár, orol Cuauhtli, sup, kozinec Oozin, zemetrasenie Tecpatl, nôž, kvet Quiahuitl, dážď a Xochitl.
 • Egyptský horoskop: Vychádza z egyptského kalendára a skladá sa tiež z 12 znamení, z ktorých každý predstavuje mesiac v roku, v ktorom vládne konkrétny boh. Sú to: Žaba, boh slnka, Neit, bohyňa Hunta, Maat, bohyňa pravdy, Osiris, boh obnovy, Hathor, bohyňa lásky a veštenia, Anubis, strážca mŕtvych, Bastet, aa bohyňa Gata, Tuéris, bohyňa plodnosti, Sekemet, bohyňa Leone, Ptah, univerzálny tvorca, Toth, vynálezca písma a Isis, kozmická matka.
 • Čínsky horoskop: Tento horoskop je založený na čínskom lunárnom kalendári, ktorý sa skladá z 12 znamení. Tie, ktoré sú zastúpené zvieratami a sú ekvivalentné každému mesiacu v roku. Znamenia sú: potkan, vôl, tiger, králik, drak, had, kôň, baran, baran, kohút, pes a prasa.

A vôbec, čo si myslíte o tomto článku? V skutočnosti využite príležitosť a spoznajte hlavné charakteristiky každého znamenia zverokruhu.

Zdroje: João Bidu Portal São Francisco Personare 

Odporúčaný obrázok: Vaše horoskopy

Obrázky: Beto Ribeiro Universa Alôalô Bahia Nexo Vix M pre ženy